Vådområder og naturgenopretning

Bangsgaard & Paludan ApS. tilbyder rådgivning indenfor vådområder og naturgenopretning, det vil sige alt fra ideskitse til detailprojektering og til udarbejdelse af udbudsmateriale og tilsyn med anlægsarbejdet. Som en særlig ekspertise tilbyder vi også at varetage den ejendomsmæssige forundersøgelse og at gennemføre lodsejerforhandlingerne.

Vi har specialiseret og inden for våd natur og løser mange typer opgaver indenfor dette, herunder:

  • Kvælstof-vådområde
  • Fosfor-vådområde
  • Lavbundsprojekter
  • Klimatilpasningsprojekter 
  • Hydrologiprojekter
I forbindelse med de tilhørende jordbundsundersøgelser har vi udviklet et effektivt prøvetagningsprogram, herunder analyser for indhold af fosfor og organisk kulstof. Vi anvender laboratorier, der lever op til de strenge krav der er sat i vejledningerne for disse undersøgelser. Indtil nu har vi haft ansvar for undersøgelser i en lang række projekter i stort set hele Danmark.
 
Ønskes rådgivning inden for terrestisk naturgenopretning, kan vi også klare dette. Gennem deltagelse i et netværk med andre rådgivningsfirmaer sikrer vi, at den nødvendige specialviden altid er til rådighed.
 
Rådgivningen kan være inden for både store og små projekter, lige fra store åfalsprojekter til minivådområder på enkelte ejendomme.
 
Vi anvender den mest moderne it-teknologi, så der opnås præcis planlægning og visualisering af projekterne. Dette er væsentligt i forhold til at sikre en smidig proces for gennemførslen af et projekt. 

Ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Under Landdistrikts-programmet er der mange muligheder for at søge midler til projekter, der fremmer biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse.

Vi hjælper gerne med at definere et projekt og få udarbejdet en ansøgning. Ring og få en snak om, hvilke muligheder der er for at søge støtte til netop dit projekt.