Vandløbsrestaurering

vandløbBangsgaard & Paludan tilbyder rådgivning inden for vandløbsrestaurering, der omfatter alt fra skitse- til detailprojektering og til udarbejdelse af udbudsmateriale og tilsyn med anlægsarbejdet.

Ved at vælge Bangsgaard & Paludan sikrer du, at restaureringen i størst mulig omfang indrettes efter fiskenes og smådyrenes ønsker og behov. Vi tilpasser projekterne til de fysiske forhold på lokaliteten og sikrer, at biologien altid er i højsædet ved alle projekter.

Rådgivningen kan være inden for både store og små projekter lige fra fjernelse af mindre rør-underføringer til store genslyngnings- og passageprojekter.